Ikanda isha kupulikisha

Shikuhobhosha leka ukupulikisha akapango! Kali, kooni utakulonda ukubha na kabhalilo aka kupulikisha utupango utwa kufuma mu Ibhangeli  mu njugha iya Chindali? Kali, upulikiteemwo lumo akapango aka mukolo yumo yuuyo akakaleka akaaya kaake na bhandu abha mu nyumba yaake nu kubhuuka ku chiisu icha bhuheesha nu kubha munyeenya ugwa Malafyale uNdaabhiti?

Pamu, upulikiteemwo lumo akapango aka muumwo uYeesu akamushuushikisha umulindu yumo nu kubha mwumi soona? Indiutwaghe utupango twoshi utu nu tunine mu bhuyo ubhu.

UChaala akwafwe bwo kupulikisha  shiisho shiliimwo!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.