Isha kufumya inakala/Yugha na bheneecho

Ukuti ushaaghhe inongwa shiisho shili mu bhuyo ubhu, bhombela imeli: info(at)ndalilanguage.com

Naayumo umundu yuuyo akwitikishigwa ukufumya inakala pene paapo iitikishigwa nu Huduma ya Kutafsiri Biblia na kuendeleza lugha za asili Mbeya