Isha kufumya inakala/Yugha na bheneecho

Ukuti ushaaghhe inongwa shiisho shili mu bhuyo ubhu, bhombela imeli: info(at)ndalilanguage.com

Naayumo umundu yuuyo akwitikishigwa ukufumya inakala pene paapo iitikishigwa nu Huduma ya Kutafsiri Biblia na kuendeleza lugha za asili Mbeya

Huduma ya Kutafsiri Biblia na kuendeleza lugha za asili Mbeya, P.O. Box 6359,Mbeya.